Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

129_ÁO DÀI (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


ÁO DÀI

 

Tha thướt duyên sao chiếc áo dài

Khiến ta ngơ ngẩn dõi nhìn ai

Gió lay tà lệch, eo ong thẹn

Nắng chiếu vai tròn, dáng liễu say

Chầm chậm anh theo, chiều xế bóng

Thẹn thùng em liếc, mắt ngây nai

Ngày qua thương lắm, lời khôn ngỏ

Xinh quá áo dài trăng trắng bay!

CAO BỒI GIÀ

2001

1 comments: