Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

127_NHỚ HÀN MẶC TỬ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


NHỚ HÀN MẶC TỬ

 

Nh mãi thơ người rao bán trăng

Tiếng lòng u un xáo cung Hng

Ngc xanh vườn cũ đâu thôn V

Rc trng áo ai phi bóng nàng

Thân xác đn đau on tiếng nc

Linh hn n lnh tu câu vâng

Thuyn trăng đu bến người năm cũ

Bc mnh, tài hoa, tuyt thế nhân!

CAO BI GIÀ

12-11-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét