Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

TÌNH XA (Hát Nói)


Ca Trù :  TÌNH XA...

 

                                     Mưỡu :

                Nhớ thương vò xé tim côi

    Vọng phương trời thẳm xa xôi ngút ngàn..!

                           

                         (  Hát nói :)

                     Bao mùa thay lá...

       Cội đào xưa sương giá lạt màu hoa.

 Rồi Đông Phong thoảng gọi trước hiên nhà.

       Cứ tưởng tiếng giầy ai qua bên cửa.

          Non nước ngập chìm sôi bão lửa

          Thôn làng tan tác ngập phong ba.

                   Để cho đôi lứa chia xa....

       Người viễn xứ kẻ quê nhà đằng đẵng.

         Người năm cũ thương làn tóc trắng.

          Cội đào xưa nhớ bóng ngày xanh.

                Bao giờ gương vỡ lại lành..?

 

                 Trần Lệ Khánh--23-7-2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét