Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

124_CÀ PHÊ (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CÀ PHÊ

 

Su d hoài đeo, gic chng ngon

Cà phê mong gii nh tâm hn

Nng  nàn cm thong hương hương ngát

Thánh thót bun rơi git git tròn

Đng đng ru đi quên mun vi

Lâng lâng v khách tnh người hơn

Phn đen, v đng, Tri sinh thế

Cn tách lòng nghe bt but hn !

CAO BI GIÀ

20-08-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét