Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

135_KHỐC KHÚC THIÊN THẦN (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)

KHỐC KHÚC THIÊN THẦN

Hình hài chưa trn đã lên tiên
Bi m cha em vt n phin
Li hn “thân sinh“ nơi chín sui
Ti
ếng đn  “đao ph“ cõi vô biên
Sinh quy
n Thiên to, người không kính
Ác b
n  nhân thi, thú cũng king
T
i ác thn nhiên … nghe đến s
Thiên th
n tc khc, ni oan khiên !
CAO BI GIÀ
23-03-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét