Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

139_ĐÔI VẦN GỬI NGUYỆT (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)

ĐÔI VẦN GỬI NGUYỆT


Lơ lng vi cao mt Nguyt tròn
Soi đi ngà ngc tm lòng son
Canh khuya dành d người tâm tn  
Đêm vng chiêu an k gi mòn
Lúc khuyết chia su cùng vn no
Khi đy s h khp muôn thôn
Vn thơ t Nguyt treo cành liu
Cu gió ngâm giùm ti đnh non.
CAO BI GIÀ

15-05-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét