Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

136_TRẦN TÌNH (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)

TRẦN TÌNH

 Trn tình li đc bóng cùng tôi

Rượu nht, men cay cái l đi
N chả h vay sao quản gánh
Li đâu dưng nhn vn lo đòi
Tri cao, tay với xa trùng quá
Đt rng, chân nhoài ngn cũn ôi
Chng b rơi ta, thân nht: Bóng
Đêm bun, t li … đt đèn soi !

CAO BI GIÀ

22-09-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét