Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

BỆNH BẰNG GIẢ (Thơ Vận Trắc)


BỆNH BẰNG GIẢ

( vận trắc bát vĩ đồng âm)

 

Bằng giả hiện nay điều chẳng hiếm

Bôi trơn tiền bọc ai đăng kiểm

"Từ xa" nào học vẫn đương kim

"Tại chức" không thi mà có điểm

Hưởng lợi chia phần mấy kẻ liêm

Cầu danh chen chúc cùng nhau kiếm

Hành vi gian dối tội dày thêm

Trái với pháp qui rồi sẽ nếm....

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

TIẾN “XĨ”

 

tiến “Xĩ” ngày nay nào có hiếm

Thực hư bằng cấp làm sao kiểm

Không cần đến dạy vẫn no tiền

Chả phải đi thi mà đẹp điểm

Bổng hậu nằm ăn, thỏa dạ thèm  

Ghế cao ngồi ngự, thây lòng kiếm

Mánh mung, thủ đoạn suốt ngày đêm

Kiến thức ôi dào, ông cóc …nếm.

CAO BỒI GIÀ

24-04-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐIỀU CÒN HIỆN DIỆN...

 

Giả danh giả cấp giờ không hiếm.

Đạo đức thoái suy...đâu hạnh kiểm..?

Có bạc học tồi cũng giỏi kiêm

Nhiều tiền thi mướn đà cao điểm.

Chia bè đặt bẫy hại người nghiêm.

Họp nhóm bày mưu tìm kế kiếm

Mấy chục năm trường(-nhũng vẫn êm..!)

Ngài Đinh Thăng xử--cho gian nếm !

Trần Lệ  Khánh

 

CÙNG HỌA :

 

HỌC “GIẢ”

 

Học thật bây giờ thành của hiếm

Tiền trao bằng đút có trời kiểm

Luận văn mấy triệu túi liều viêm

Đồ án trăm nghìn đầu liệu điểm

Lên ghế hư danh món áo xiêm     

Ra đời vô thực đồ đao kiếm          

Thì ra đáy bể "biết" mò kim

Tiến sĩ lợn con mặc sức nếm .

 PHAN TỰ TRÍ 

 

TIẾP HỌA :

 

MÙI TÂN KHỔ

 

Chợ đời kẻ xấu thì không hiếm

Nên giả hay chơn thường khó kiểm

Lắm kẻ ăn gian để hốt thêm

Nhiều "tay" làm dối ham tăng điểm

Nói ngay, tiền bạc có cơ tìm

Thú thật, nghĩa nhân đâu dễ kiếm ?

Lừa đảo, giựt giành ngày lẫn đêm

Cái mùi tân khổ dân quen nếm

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA :

 

KÉN CHỒNG TỰ THÁN

 

Chàng Lục* thời nay sao qúa hiếm !

Một bè họ Trịnh* không cần kiểm

Nham nham nhở nhở khắp ba miền      

Dở dở ương ương đầy tụ điểm

Học vị đàng hoàng ta muốn tìm

Bằng ma giả dối ai thèm kiếm

Thuyền quyên phận gái xót xa thêm

Giọt đắng bao năm thầm lặng nếm !

 

*Lục Vân Tiên và Trịnh Hâm: hai nhân vật trong Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu.

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét