Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

XUA QUÂN NGANG ngược (Thể Đối Xứng)


XUAQuân ngang ngược

(Thể Đối Xứng)

 

Làng la nó cướp, nó la làng

Ngang ngược bọn Tàu, bọn ngược ngang

Đoạt chiếm  ngông cuồng, ngông chiếm đoạt

Lăng xâm lén lút, lén xâm lăng

Bậy xằng làm láo,  làm xằng bậy

Càn quấy nói nhăng nói quấy càn

Lẽ phải tuân mau, tuân phải lẽ

Nhanh chân xéo cút, xéo chân nhanh

CAO BỒI GIÀ

19-07-2016

 

BÀI HỌA:

 

TỰ RĂN MÌNH


Ngang dọc chán rồi chán dọc ngang
Làng lỡ đã xa đã lỡ làng
Chậm phải thua tình thua phải chậm
Nhanh nào được lí được nào nhanh
Mạ người kia giận kia người mạ
Lăng kẻ đó buồn đó kẻ lăng
Dại chẳng nên bày nên chẳng dại
Càn khôn đảo lộn đảo khôn càn
Trí Anh

 

ĐỒNG HỌA:

 

TỘI ÁC

(Thể đối xứng)

 

Làng quê tội lắm,tội quê làng

Ngang dọc cảnh buồn, cảnh dọc ngang

Biển có trăng sầu...trăng có biển?

Lăng còn nước nát...nước còn lăng?

Bạo quyền tranh lấy, tranh quyền bạo

Càn của cướp đi, cướp của càn

Độc chất bao miền, bao chất độc

Nhanh đời diệt chủng. diệt đời nhanh !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét