Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

304_ CÔ HÀNG TRÁI CÂY (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Đặc sản Lai Vung, nếm thử nào

Kìa ai dẻo miệng, khéo lời rao

Vỏ hồng trái quit hồng thơm lựng

Má thắm cô em thắm mộng đào

Duyên sắc  thầm vương say khách lạ

Trần bì nhẹ tỏa tỉnh người  sao

Mọng mình ,da bóc …không dầy lắm

Hỏi có chàng  nào sẵn móng dao ?

.                  CAO BỒI GIÀ

   

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét