Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

LUẬN KHÔN DẠI


LUẬN KHÔN DẠI

 

Dại lắm phen  rồi cũng phải khôn

Dại đâu dại mãi chẳng nên khôn

Khôn mồm ngữ xảo thành ra dại 

Dại  lưỡi lời lành lại hóa khôn

Khôn  bẫy cùng lừa, tàn cuộc: dại

Dại ngay với tín,  kết cùng : khôn

Thua chưa hẳn dại, khôn nào thắng…

Dại vẫn nan tường, khó  luận khôn !

Cao Bồi Già

11-07-2016

 

BÀI HỌA:

 

CHẲNG BÀN KHÔN?

 

Dại chi cho lắm hết đường khôn,

Khôn chợ dại nhà loạn cả khôn?

Khôn mấy đường quyền xem phải dại,

Dại ba tấc lưỡi thấy đâu khôn?

Khôn lừa thiên hạ coi chừng dại,

Dại phỉnh anh em liệu có khôn?

Khôn tỏ rõ ràng ai dám dại

Dại luôn đeo đẳng chẳng bàn khôn?

Bình Định,chiều 11.06.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔN DẠI

 

Dại hoài tự nhủ khó mà khôn

Dại mãi người ta biết chẳng khôn

Khôn nghĩ hầu như mình giả dại 

Dại tin nào phải dạ tường khôn

Khôn luôn gian dối thì thành dại

Dại vẫn thật thà thế mới khôn

Khôn dại trong lòng đâu dễ đoán

Dại thường bỡn cợt…giỏi tài khôn!

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

KHÔN VÀ DẠI

Trẻ dại  nên người phải học khôn

Nhập nhằng lắm dại cũng nhiều khôn

Khôn từ vạn kiếp bao lần dại

Dại  bởi muôn đời chẳng mấy khôn

Khôn kẻ bày khôn mà hóa dại

Dại người giở dại lại lòi khôn

Ngỡ khôn để mãi còn đau dại

Biết dại cho lòng được rõ khôn

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

DẠI KHÔN

 

Sao cứ bàn hoài chuyện dại khôn?

Gặp thời kẻ dại tưởng mình khôn

Lấy chồng kiết xác : khôn thành dại

Cặp lão thừa tiền: dại hóa khôn

Mẹ Mốc tìm khôn trong cái dại

Chàng Tôn giả dại giữa càn khôn

Hỏi phường bán nước khôn hay dại?

Ôi nhức đầu vì chữ dại khôn !

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

KHÔN DẠI

 

Nhiều kẻ ma lanh lại bảo khôn

Trên đời sao dám gọi mình khôn ?

Cậy tài lắm lúc mang danh xuẩn

Nhờ khó đôi khi ló cái khôn

Cố gắng bao che hành động xấu

Đừng hòng nhận được tiếng tâm khôn

Không ai cam chịu người lừa mãi

Tìm cách xa dần bọn lõi khôn

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔN DẠI KHÓ PHÂN

 

Chưa hẳn quan quyền rặt kẻ khôn

Còn hàng dân dả chẳng ai khôn

Lấy gì làm chuẩn đo khôn, dại

Để chỉ ra người xếp dại, khôn ?

Quân tử thất thời mang tiếng dại

Tiểu nhân đắc thế được danh khôn

Hơi đâu phí sức so khôn dại

Giữ tấm lòng son, ấy đã khôn !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

DẠI VÀ KHÔN

 

 

Mơ hồ, ảo vọng tưởng mình khôn

Nhìn bước đường đi thấy chả khôn

Khối kẻ to đầu nhưng quá dại

Nhiều thằng nhỏ “trái” lại tinh khôn

Tranh giành giữa xóm, vơ toàn dại

Nhường nhịn trong nhà, giật hết khôn

Trí mụ, ngỡ minh là chuốc dại

Được lòng thiên hạ ấy người khôn.

120716.

Đoàn Đình Sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét