Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

305_ TRỒNG CAO LƯƠNG (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Cũng là ngũ cốc giống cao lương

Thực phẩm dành nuôi các trại chuồng

Chịu đựng tứ thời luôn gắn bó

Đồng cam bát tiết chẳng lìa buông

Mễ nhân - cốc tử trùng danh mọn

 Ý dĩ - bo bo cũng tiếng thường

Cứu đói giúp người khi hạn hán

Nuôi đàn gia súc béo tròn vuông

.                  Bóng Tà Dương

 

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét