Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

320_ THỢ SỬA LINE ĐIỆN THOẠI (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Net vào chẳng được có tôi đây

Điện thoại hư ư?  Cũng mỗ này

Leo cột điện cao căng lại cáp

Mở thùng trung kế ,nối liền dây

Dò đầu ,phân số nơi giăng mới

Đánh mã ,chia “lai” chỗ phủ dầy

Sửa chữa đường truyền trên khắp mạng

Phôn nào kêu cứu  lại đi ngay!

.               CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét