Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

XẺO LƯỠI BÒ


XẺO LƯỠI BÒ

 

Tòa án cắt phăng cái lưỡi bò

Chặt tay bọn Hán  giở trò dơ

Biên cương cận quốc đừng xâm lấn

Hải đảo lân bang chớ  cướp vồ

Phán quyết công minh,  lì chi nữa

Lời tuyên dứt khoát, xéo mau cho

Thấy người thắng kiện, lòng man mác

Chán nỗi bên mình mấy bố …co!

CAO BỒI GIÀ

16-07-2016

 

BÀI HỌA:

 

CÓ CHỊU NẰM CO ?

 

Khác chi lũ mặt ngựa đầu bò

Chẳng sợ nhân loài rủa tiếng dơ

Rỏ dãi- Hán man thè lưỡi liếm

Vung gươm- Tòa án chặn tay vồ

Giấc mơ Chín Đoạn chôn đi nhé

Lòng thối Ba Tàu đậy lại cho

Phi Líp Pin cười! dân Việt hứng !

Phen này Tập có chịu nằm co?

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÔ TÂM

 

Một lũ đầu to chẳng khác bò

Bạc tiền đầy ắp bởi ăn dơ

Quân thù man rợ, cung nghinh đón

Dân chúng lầm than, ác độc vồ

Đường lối ngang tàng: xơi, đạp, đổ

Chủ trương lắt léo: biếu, xin, cho

Nếu ai hó hé thì vào khám

Dạ kẻ vô lương vẫn kéo co

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

QUÂN GIAN ÁC.

 

Chớ nghĩ nó ngu tựa não bò!

Bạc vàng giấu kỹ, chẳng đem cho

Dòm nơi dễ nuốt nhanh tay thuổng

Ngó chốn ngon xơi quyết chí vồ

Kẻ cạnh khinh thường kêu: dạ bẩn

Người xa ngán ngẩm bảo: lòng dơ

Cùng nhau đánh đuổi quân gian vậy

Mặc xác ai mà sợ thụt… co.

170716

Đoàn Đình Sáng.

 

 

 

Tiếp họa:

 

ĐỪNG LỪA DỐI NỮA

 

Gian manh bành trướng,lưỡi như bò

Muốn nuốt chủ quyền,thỏa bụng dơ

Hữu nghị chữ vàng trên mắt bịt

Tình thân bốn tốt dưới tay vồ

Dã tâm đã rõ,tòa,mau kiện

Công lý xin tường,luật,thấu cho

Đừng mị ma cùng dân,trí đỉnh

Say mèm danh lợi mãi nằm co!

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

VỠ MỘNG

 

Từ nay Trung cẩu hết đường bò

Kết thúc mưu đồ kẻ nhớt dơ

Phi Líp cao tay ngăn bít lối

Ba Tàu nhỏ mọn thấy liền vồ

Lệnh ban đồn bót nên thu tóm

Tòa phán quân binh hãy rút cho

Bị cáo lầm lì trong thất vọng

Phen này vỡ mộng phải nằm co.

Liêu Đình Tự

 

CŨNG HỌA:

 

NHẮN NHỦ

Hãy dậy đi anh chớ có bò

...Chữ vàng, bốn tốt chỉ thêm dơ

Theo chân Tàu khựa...vơ cùng vét

Mang tiếng Hán gian ...đớp lẫn vồ

Biển đảo thân yêu không thể bỏ

Quê hương gấm vóc khó mà cho

Đứng lên tạo dựng con người mới

Bỏ thói ươn hèn, tật chối co.

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét