Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

ĐƯỢC MÙA - CHẢ ... ĐÙA


Được mùa

 

Nghe chuyện xứ ta cứ tưởng đùa.

Thằng khôn làm thợ dốt làm vua.

Bạc  tiền  mua sắm  toàn ưa lụi.

Ngân khố chi tiêu chỉ thích chùa.

Ông nghị ông cai đầy nhí nhố.

Cô đoàn cô hội lắm ganh đua.

Cuối năm tổng kết loa ra rả.

Báo cáo trung qui lại được mùa.

                    Huy Vụ 22/07/16

 

XIN HỌA:

 

CHẢ ĐÙA

 

Chuyện thật bày ra chả dám …đùa

Chẳng cần chi giỏi vẫn ngai vua

Bạc công cất hệt như  tiền “tớ”

Ngân khố xài y thể của chùa

Biệt thự nguy nga bao sếp  mẽ

Ngựa xe lộng lẫy lắm quan đua

Uy nghiêm dõng dạ phô …tài đức

Báo cáo nhân dân quá …trúng mùa!

CAO BỒI GIÀ

22-07-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

VÀO MÙA

 

Đúng là như thế, chuyện không đùa

Dốt nát ngồi trên chẳng khác vua

Muốn được ngôi cao nên dựng tượng

Để khoe đạo hạnh mới xây chùa

Dối gian lừa đão chưa dừng lại

Giả trá lưu manh vẫn chạy đua

Cán bộ ra tay cào cấu hết

Xơi càn, xơi cạn đã vào mùa

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét