Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

311_ LÀM BÁNH PHU THÊ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Nếp cái hoa vàng cối giã tinh

Lọc rồi phơi nắng nửa tuần trăng

Dùng dành tẩm cốt ngoài kim trực

Sen đậu làm lòng đáy ngọc trinh

Gia tộc báo dâu mừng kết hiệp

Họ hàng nhận rể đẹp hòa minh

Vợ chồng tâm đắc sinh con cháu

Tấm bánh phu thê thật chí tình

.                 Bóng Tà Dương

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét