Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

307_ HÁT BỘI (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Đây đoàn hát bội diễn liên trường

Tích cũ lưu truyền những tấm gương

Tử ải ác nhân nằm thảm não

Sinh môn hiền sĩ đứng hùng cường

Lối hằng - hường - giậm ca ra bộ

Điệu thán - nam – ngâm động tác tuồng

Xưa cụ Duy Từ năng điểm xuyết (*)

Nay đừng quên lãng một dư hương

.                   Bóng Tà Dương

(*) Người đầu tiên đặt nền móng cho nghệ thuật hát bội Việt Nam là Đào Duy Từ (1572-1634)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét