Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

MỘNG TÀN (Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)*


MỘNG TÀN

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)*

 

Nàng vắng mùa thu thiếu nắng vàng

Đàng trai lại ngóng gái đài trang

Nến đào đỏ cửa người nào đến

Hàng mết xanh sân khách hết màng

Lắm ngại ngần duyên hình lại ngắm

Càng sung sướng phận bến cùng sang

Hẹn thề trách kẻ không hề thẹn

Đàn tã tơi dây, mộng đã tàn !

Nguyễn Gia Khanh

 

 

* Đây là thể thơ có hai từ cuối câu là nói lái lại hai từ đầu câu

 

XIN HỌA:

 

VỠ MỘNG

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)*

 

Đàng vào hẻm núi đãi đào vàng

Hang sỏi nguy nàn quyết hỏi sang

Xát bới vầy bùn, đong xới bát

Sàng moi trộn nước, lọc soi màng

Vạch quàng lũng vắng da vàng quạch

Càn tận bưng sâu, kiếp cận tàn

Phú chế nhạo xong, đời phế chú

Sang trơn huyệt mộ gửi sơn trang!

CAO BỒI GIÀ

13-07-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM MƠ...

(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

 

Làng vọng đi mua cái lọng vàng

Hàng tranh mình xếp sẵn hành trang

Mợ sà...đêm hỡi...ai mà sợ

Chàng mớ...người ơi...ấy chớ màng

Bến đậu con đò đưa bậu đến

Nàng say cuộc mộng rước này sang

Cọc mòn nhưng cỏ xanh còn mọc

Ngàn tuyệt lời thơ đón nguyệt tàn.

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét