Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

CHẾT CŨNG RA MA


CHẾT CŨNG RA MA

 

Nguyên nhân cá chết: Formosa ?

Thương kẻ ác tâm chạy lại à ?

Có phải gậm xương mồm thối, nhỉ ?

Hay là ăn bẩn miệng câm, ta ?

Đừng cho thiên hạ không tường nhé

Rồi tưởng đồng bào chẳng biết nha

Bởi đớp quá nhiều nên cứng họng ?

Giàu thì cũng chết hóa ma mà

Thục Nguyên

 

XIN HỌA:

 

NHÂN QUẢ NHÃN TIỀN

 

Biển chết toàn dân ứa lệ sa

Thằng gây thảm họa, lại tha à?

Đúng là lý lẽ loài vong bản

Rõ thật lòng mề lũ nhập nha

Bởi trước há mồm hơi  quá thể…

Thì giờ ngậm miệng chứ sao ta…

Tội chồng như núi, rồi xem đấy

Họa đổ đầu con cháu chúng mà…

CAO BỒI GIÀ

24-07-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

FORMOSA

 

Tên êm ái tựa hạt ngân sa

Mà lại xấu xa đến thế à ?

Hủy hoại môi sinh loài cá biển

Triệt tiêu đường sống ngư dân ta

Một lần ê mặt mau quên nhỉ?

Trăm bận cúi đầu chẳng tởn nha !

Người có lương tri ai khỏi  tức

Đuổi ngay bọn ấy ắt xong mà !

Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét