Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

TỰ THƯƠNG TA (Độc Âm Trung Cú)


TỰ THƯƠNG TA

 

Thằng tôi tự thấy thật tầm thường

Ngốc nghếch , ngông ngao, nỏ nhẫn nhường

Chữ chỉ  chập cheng  còn cậm cạch

Thơ toàn tam toạng thiếu tinh tươm

Ngữ ngâm ngọng nghịu   ngôn ngang ngược

Văn viết vòng vo  vận vấn vương

Nhũng nhẵng nhiều năm  nhay  nhức nhối

Thôi thì tớ thế tự ta thương

CAO BỒI GIÀ

08-06-2016

 

BÀI HỌA:

 

TIẾC THẢM THƯƠNG

(Họa 4 vận)

 

Tự tại tớ tuy thật thất thường!

Nhởn nhơ nhín nhậu, nhớ nhau nhường

Cờ cao chơi chán - cầm cơ cạch

Trí thấp tài thua - tắm tuột truồng

Thơ thẩn tiêu tao thân thoát tục

Vô vi vò vỏ vợ vờ vương

Ngông nghênh ngẫm nghĩ nghe ngao ngán

Thất thế thua thời tiếc thảm thương . . .

Võ Làng Trâm

 

ĐỒNG HỌA:

 

THỜI THẾ THẤT THƯỜNG

 

Thời thế thì thôi thảy thất thường

Nhiễu nhương nhan nhản nhục nhưng nhường

Đếm đo đức độ đầy điên đảo

Toan tính tiền tài tuyệt tất tươm

Lếu láo lọc lừa lòng lũ lợn

Vịt vờ vòi vĩnh việc viên vương

Chán chê cho chốn chen chân…chén!

Thống thiết thâm thù thật thảm thương.

Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA:

 

THẤY THƯƠNG THAY

 

Thằng tớ tự tung thấy thất thường

Ngông nghênh ngọc nghệch ngỡ nhu nhường

Ngây ngô ngôn ngữ ngầm ngơ ngác

Thơ thẩn tính tình tưởng tất tươm

Thô thiển tứ thơ trơ trẽn tráo

Vòng vo văn vấn vật vờ vương

Ví von vơ váo vần vô vị

Thế thái tận tường túc tắc thương.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA:

 

TÍNH TÌNH TA

            

Tâm tư thanh thản thích tin thường

Nghĩ ngợi nghêu ngao năng nhịn nhường

Chăm chút cháu con chưa chịu chán

Tu toàn thân tộc thật thao tươm

Nhẹ nhàng ngôn ngữ như nhân nhượng

Vơ vẩn vần văn vẫn víu vương

Nhũn nhặn nâng niu nhân nghĩa nặng

Thân tâm thư thái tạo tình thương !

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

TÂM TÌNH TÊN TÊ

 

Tâm trí tên tê thật thất thường

Trăng tàn, thất thiểu thấy thêm thương

Ngày nao năng nổ nhưng ngơ ngẩn

Nàng nọ nâng niu ngỡ nhún nhường

Bốn bận, bẽ bàng bong bóng bể

Tám thời thổn thức tính tình tươm *

Chiếu chăn chê chán cho chăn chiếu

Vài vận vu vơ vấn với vương !

*Rách tươm

Thy Lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

THỜI THẾ

 

Thế thái thẹo thiên thật thất thường

Thẫn thờ tìm tạm tí ti tươm

Tiền tài thôi thúc, thèm thâu tóm

Văn võ vun vờ, vất vãi vương

Tồi tệ theo thời thừa thủ thuật

Tham tàn thành thói thiếu tình thương

Bấp bênh bươn bải bao buồn bã

Ngao ngán nghèo năng ngậm nhẫn nhường.

110716.

Đoàn Đình Sáng.

 

 ĐỒNG HỌA:

 

TỰ  NHỦ

 

Tu thân trách kỷ chớ coi thường 

Chẳng phải kể chi chuyện nhún nhường

Quầy rượu chung thùng chưa gọn lắm

Thi đàn góp bút kể đà tươm

Chữ gom trang viết lo rồi xuể          

Tình né câu mời liệu có vương

Biết góp của trời từng chữ mọn

Mỗi vần trau chuốt để người thương.

PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÔI LỜI 

 

Quan điểm khác nhau ấy lẽ thường?

Đường thi chung lối nhớ khiêm nhường,

Ngôn từ chải chuốt nên điềm đạm,

Tình cảnh hài hoà phải tất tươm.

Lúc đọc  âm vần tâm có lắng,

Khi xem ý tứ dạ còn vương?

Văn chương chớ vướng ba hoa thói,

Đáy giếng ếch ngồi sao mến thương?

Bình Định,10.07.2016

VÕ TẤN HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét