Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

319_ NGHỀ TRỒNG TỎI LÝ SƠN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


An Hải lên tàu đến Lý Sơn

Thăm vùng huyện đảo tỏi cô đơn

Đại dương sóng bủa nên gò tốt

Núi lửa tro tàn tạo đất thơm

Một tép  mồ côi ra kết quả

Trăm ngày đơn độc mới thu gom

Dẫu nghèo giữ lấy nghề ưu thế

Mai một quên đi khó bảo tồn

.                  Bóng Tà Dương

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét