Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

CHỚ CHỦ QUAN


Chớ chủ quan

 

Chớ sớm mừng vui cắt lưỡi bò.

Bọn Tàu nổi tiếng rất thâm nho.

Anh em hữu hảo nghe buồn ói.

Xóm láng thân thương  thấy tởm  trò.

Biển đảo ngậm hờn chưa nổi bão.

Giang sơn nuốt hận vẫn im ro.

Tìm đâu khí phách xưa Thường Kiệt?

Tính toán ngu si chết cả lò.

Huy Vụ 17/07/2016

 

XIN HỌA:

 

NẶNG LO

 

Bắc Kinh vốn dĩ vẫn đầu bò

Dạ độc,lòng tham, miệng xổ nho 

Vừa cướp vừa la bày đủ mẹo

Vẫn ôm vẫn hít diễn bao trò

Đâm thuyền, chiếm đảo đầy ngang ngược

Hiếp bạn  đe bè cứ …quíu ro

Thường Kiệt  trong dân nào có thiếu

Ai kia nơm nớp bắt nằm …lò

CAO BỒI GIÀ

17-07-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét