Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

318 _ THỢ SỬA ĐỒNG HỒ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Cho dầu bộ máy nhỏ tì ti

Bác thợ ra  tay chả khó gì

Mỗi bánh xe răng ,tra chính xác

Từng con ốc vít ,xoáy chi li

Reng reng  đúng khắc ,tài tài quá

Tích tắc ngay   thì ,giỏi giỏi chi

Tinh xảo hành nghề bao mẫn cán

Đồng hồ đủ loại   phải nghiêm thi

.                  CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét