Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Ù XOẸT


Ù XOẸT

 

Các bố hô hào: Bốn chấm không(*)

Rằng mình đi trước nữa kinh không?

Lập ngôn lộ rõ đầu trơ đặc

Phát biểu phơi bày não rỗng không

Thập kỷ ước mơ, đều bước …thụt

Trăm voi nước xáo vẫn tô…không

Với nguồn quan chức toàn rô bốt

Dư vốn thẳng đường…vạn cái không

CAO BỒI GIÀ

26-06-2017

(*): Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang được tuyên truyền, hô hào đòi đi trước thiên hạ. Nhưng thực tế thì chẳng có  điều kiện gì để thực hiện

 

BÀI HỌA:

 

XIN HỎI...???

 

Giáo dục tào lao nhất đúng không?

Trăm ngàn Tiến sĩ cũng như không !

Mong hơn gã Thái.*..mơ màng nhỉ

Muốn vượt chàng Sing*...ảo tưởng không?

Công nghiệp nước nhà rằng bốn chấm

Công bình xứ Việt chắc ngàn không

Con ông, cháu bác sao ăn cắp?

Nhật, Thụy **đuổi về ...có nhục không?

Thy Lệ Trang

*Thailand, Singapore

**Nhật Bản, Thụy Sĩ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét