Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

THÁCH


THÁCH!

 

Có gì to chuyện?  - Dạ sân gôn...

Lợi ích bầy tau ! - Khỏi phải ồn !

Cháu cụ ăn dày ? - Ôm miếng bở !

Con ông chơi khẳm ? - Ẵm phần ngon !

Sân bay ùn tải ... - Ùn luôn ... phách             

Đường bộ kẹt xe...                             - Kẹt cả ....hồn

Đất nước đã nghèo... - Thây kệ ...nó !

Đứa mô giải phóng ? - Muốn đem... chôn ?

Phan Tự Trí.

 

XIN HỌA:

 

CHẤP…

 

Chấp luôn thiên hạ lắm lời …ồn

Thách thức trơ lì cái bãi gôn

Mạnh thế đâu buông phần lợi béo

Ngu sao chịu nhả miếng ăn ngon

Bao thằng đả kích lo gìn xác

Những đứa chọc châm liệu giữ …hồn

Xấu tiếng anh hùng thây kệ hết…

Mặc tình danh dự bị vùi chôn

CAO BỒI GIÀ

21-06-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƠ LẤY VẦN ÔN

 

Lâu lâu rồi nhỉ chuyện gôn gôn

Gặm nhở gặm nham báo chí ồn.

Cái bọn hám sài đai váy ngoại

Đồng đô dẫn nhập cục đồ ngon.

Sân bay cũng dám, e nhờn phép

Lính tráng cậy oai bán mất hồn.

Thơ lấy vần ôn vì bức xúc

Quan tham lại nhũng, một từ : chôn !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

SUY NGẪM...

 

Đất nước còn nghèo mở bãi gôn.

Bao nhiêu tốn kém chuyện đang ồn

Nhà trường còn thiếu nên xây đủ

Bịnh viện chưa nhiều hãy dựng ngon

Đóng góp công tài dân thắt ruột

Vui chơi nhũng lại xếp tươi hồn

Bao nhiêu nghịch cảnh còn nhan nhản

Trách nhiệm điều hành tính...để chôn..?

Trần Lệ Khánh--21-6-2017.

 

TIẾP HỌA: 

 

AI DÁM???


Bát âm đồng vận


Cái mặt phẳng lì tựa bãi gôn
Nhìn  lui, ngó  tới sợ kinh  hồn
Ông to ấm cật xây nhà lớn
Bà bự rộng mồm chiếm đất ngon
Rộ rộ...hàng cầy... xem cũng bộn
Rầm rầm ...khách sạn ...chộ thêm ồn
Xe ùn, nước nghẹt...dân đau đớn
Quân đội đầu tàu...ai dám chôn???

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

CŨNG LÀ TỘI ÁC

 

Thành phần "dương giả" mới chơi gôn

Chiếm đất sân bay, chuyện khá ồn

Các trự to mồm ham miếng béo

Những tay lớn chức khoái mồi ngon

Nhìn xem các lão chi cho gái

Ngẫm nghĩ chúng ta thấy hết hồn

Ăn nhậu đêm ngày, thây mập ú

Sợ khi nhắm mắt chẳng hòm chôn

 Thục Nguyên


CŨNG HỌA:

 

HỎI - ĐÁP

 

Đang bận làm gì ?                               - Chơi đánh gôn !

Hình như sắp bỏ ?                                - Chỉ tin ồn !

Phi trường thiếu chỗ ?                                - Lo chi... mệt !

Giải trí thừa sân ?                                - Thế mới... ngon !

Phương án đề ra ?                                - Thêm rách việc !

Đại gia nổi giận ?                                - Liệu teo hồn !

Đường bay nới rộng ?                                 - Về quê mở !

Xe cộ kẹt đường ?                                 - Loại bớt, chôn !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA: 

  

CHUYỆN GÔN

Phi trường mà nghĩ chuyện chơi gôn
Thiên hạ chừ đây lật ngửa ồn
Tưởng bở ỷ quyền, nào biết dở
Cho rằng cướp đất, ấy là ngon
Đường bay ùn nước, kệ thây xác
Hành khách chen chân, mặc lấy hồn
Thành phố tiện nghi, đâu đếm xỉa
Cái loài hại nước phải đem chôn.

Người Nay  - VanThanh Truong

 

CÙNG HỌA: 

 

LÝ SỰ…

 

Trưởng giả ai mà chẳng đánh gôn

Vui chơi miếng đất,có chi ồn

Sân bay vậy nhé,đừng la toáng

Báo chí thôi nào,hãy ngủ ngon

Phát triển chiều sâu đâu trọng xác

Đầu tư tầm vóc phải cao hồn

Phi trường trí tuệ nâng đời vút

Quy luật chết thì…móc lỗ chôn !

 Lý Đức Quỳnh 

 

TIẾP HỌA: 

 

THÔI MÀ


Thôi mà nhượng chỗ mấy đường gôn
Chuyển dịch sân bay phố khỏi ồn   !!!
Trăm họ còng lưng dồn gánh nặng
Ba thằng ngửa cổ hứng mồi ngon
Quyền xô sụp đổ bao thành quả
Bạc đốt cằn khô những mảnh hồn
Cốt được giàu sang về ngõ chúng
Ai ngoài chết rũ vậy thì chôn .

Phạm Duy Lương 22 – 6 – 2017

 

HỢP HỌA:

 

VẬN NƯỚC

 

Trưởng giả sang đoài dựng bãi gôn

Dân than , cảnh loạn , chưởi phê ồn 

Nhiều mưu hót nịnh dành đồ bở 

Lắm xảo chui lòn chiếm miếng ngon

Ném bạc tiêu xài suy thể xác 

Vung đô ăn hưởng nhược tâm hồn 

Nhìn quanh hiện trạng ôi thê thảm 

Vận nước tiêu điều , lũ ...đáng chôn .

Minh Thuý -Tháng 6_2017

1 comments:

 1. Bài họa của Minh Thúy

  VẬN NƯỚC

  Trưởng giả sang đoài dựng bãi gôn
  Dân than , cảnh loạn , chưởi phê ồn
  Nhiều mưu hót nịnh dành đồ bở
  Lắm xảo chui lòn chiếm miếng ngon
  Ném bạc tiêu xài suy thể xác
  Vung đô ăn hưởng nhược tâm hồn
  Nhìn quanh hiện trạng ôi thê thảm
  Vận nước tiêu điều , lũ ...đáng chôn .

  Minh Thuý -Tháng 6_2017

  Trả lờiXóa