Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

92_HỎI THĂM CHÚ CUỘI II (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


HỎI THĂM CHÚ CUỘI II

 

Này Cui giãn mình dưới gc đa

Ngm đàn em tr hát ngân nga

Phi chăng bun đc quanh Cung Qung

Có mun vui chung vi mi nhà ?

Vng Nguyt, ta nghe hn hóa tr

Bên Trăng, Cui chc d đâu già ?

Trung thu li khéo vi thăm Cui

Mun sướng như Tiên chc phi là….?

CAO BI GIÀ

2003

1 comments: