Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

CẠP CẠP


CẠP CẠP…

 

Vịt trụi lông rồi, sống nổi không?

Hỏi còn đâu nữa  kẻ nuôi…ông?

Thuế là máy chém. Muôn dân hả?

Phí cũng đòn ghè bá tánh luôn?

Trí não ngu ri làm nước kiệt

Dạ tâm độc thế khiến dân …còm

Ô hô quan nói nghe mà …vãi

Cao ghế vinh thân hóa bại…hồn!!

CAO BỒI GIÀ

23-06-2017

 

BÀI HỌA:

 

VẶT LÔNG…

 

Đè đầu bịt miệng,có kêu không?

Vặt giỏi nhiều càng sớm hóa…ông

Nhổ cứ loanh quanh thơn thớt vậy

Xơi rồi tuốt tuột sạch sành luôn

Bây chừ vịt nọ chuồng ăn béo

Đến lúc cừu kia kiếp gặm còm

Đất nước tiền đâu nguồn phát triển?

Ngàn xưa loạn khẩu hại thần hồn!

Lý Đức Quỳnh 

 

ĐỒNG HỌA:

 

THOI THÓP

 

Phát biểu kinh hoàng,dễ sợ không ?

Phơi trần dạ quỷ,kế như ông

Lương tri quạ quắp,đâu còn nhỉ

Trí óc diều tha,để mất luôn

Dân bị giựt lông,lông nhẵn thín

Quan rình  rỉa xác, xác gầy còm

Dường như đầy tớ *,  phường vô thức

Một lũ bất nhân,táng tận hồn

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

VẮT KIỆT...

 

Vịt khỏe lông dày, có đúng không ?

Như là quần áo chở che ông

Tồng ngồng, người lạnh sao kham nổi

Trụi lủi, vật đừ cũng ngủm luôn !

Dẫu biết tỉa đi dành bán được

Sao đem vặt hết khiến suy còm

Mấy quan thu thuế làm y hệt

Vắt kiệt... dân đen sợ khiếp hồn !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÔI ĐIỀU

 

Xin hỏi đôi điều có đặng không ?

Nếu ai vặt hết tóc đầu ông

Trụi dường cỏ cháy, xuề xoà chứ ?

Sạch tựa đồng khô, mặc kệ luôn ?

Xẻ thịt ăn chơi, tìm lạc thú ?

Lấy lông đem bán, kiếm tiền còm

Thế mà bảo vịt đừng la hét

Nói chuyện nghe như kẻ mất hồn

Thục Nguyên

 

Theo Báo Dân Trí:

TS Vũ Đình Ánh: "Thu thuế cũng như "vặt lông vịt", đừng để vịt kêu to"
 … …

Về chính sách thuế, TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế nói: Đứng ở góc độ trung gian chúng ta có cơ sở tính thuế đúng và đủ nhưng thực hiện chưa đúng. Trên thế giới có hai điều mà chúng ta không thể không gặp trong kinh doanh: một là cái chết và hai là đóng thuế.

"Người ta nói thu thuế cũng như vặt con vịt, vặt càng nhiều lông thì càng tốt, nhưng đừng để nó kêu to nhất, hay chết đi", ông Ánh ví von.

Dân trí
Thứ năm, 22/06/2017 - 14:36

Thu thuế cũng như vặt lông vịt, đừng để vịt kêu to

 

Về chính sách thuế, TS Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế nói: Đứng ở góc độ trung gian chúng ta có cơ sở tính thuế đúng và đủ nhưng thực hiện chưa đúng. Trên thế giới có hai điều mà chúng ta không thể không gặp trong kinh doanh: một là cái chết và hai là đóng thuế.

"Người ta nói thu thuế cũng như vặt con vịt, vặt càng nhiều lông thì càng tốt, nhưng đừng để nó kêu to nhất, hay chết đi", ông Ánh ví von.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét