Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

97_TIẾNG SÁO THIÊN THAI (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


TIẾNG SÁO THIÊN THAI

 

“Tiếng sáo thiên thai“ rót ngt ngào

Tiên đng, Ngc n n nơi nao?

Xa xa đi vng ươm hương di

Lng lng mây ngàn đón gió cao

Hơi sáo vút vàn ru lãng đãng

Git đàn rơi thong gi xôn xao

Cnh tiên như v âm hòa sc

Đôi hc phiêu bng khẽ cánh chao

CAO BI GIÀ

01-05-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét