Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

90_TIẾC THU (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


TIẾC THU

 

Trăng thu vương nuối tận hừng đông

Gà gáy te te lặng biến hồn

Đa cổ cư Hằng  thân vẫn tĩnh

Cuội  già ngó thế dạ hồi mong  

Soi đêm, Nguyệt hẹn bừng đêm ngọc

Đếm tuổi, ta nao tiếc thuở hồng

Tùng cắc đêm vui … xưa lắm lắm

Nhân sinh ngắn ngủi … chẳng quay vòng!

CAO BỒI GIÀ

13-09-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét