Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

HỖN QUÂN, HỖN QUAN...


HỖN QUÂN, HỖN QUAN

 

Bao nhiêu ý kiến chẳng thèm …nghe

Các tướng lì trơ thuật ngữ nghề

Lẻo mép: sân gôn là …“lá chắn”

Cong môi: Biệt thự ấy …“khiên che”

Chấp câu quá tải,thây ai …chửi

Kệ cảnh kẹt đường, mặc kẻ …chê

Chẳng lẽ bó tay à…chánh phủ?

Để Tân Sơn Nhất “nát” trăm bề!

CAO BỒI GIÀ

15-06-2017

 

BÀI HỌA:

 

NHIỄU NHƯƠNG

 

Trên ra lệnh dưới, dưới không nghe

Vũ khí trong tay cũng ngứa nghề

Dành đất kinh tài, quân đội chiếm

Lấn sân bành trướng, lộng ô che

Ỷ quyền ngang bướng chưa từng thấy

Cậy sức tung hoành hết chỗ chê

Thời buổi nhiễu nhương, ai nấy liệu

Người dân thấp cổ khổ trăm bề

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

MIỆNG NHÀ QUAN

 

Lợi đã mắt mờ chỉ biết nghe

Mưu gian trí giảo thói quen nghề

Sân gôn ngụy biện vành đai chắn

Khách sạn điêu trò lớp đệm che

Bảo vệ dân sinh,càng phải nể

Thực hành quốc vụ,chẳng còn chê…

Ôi thôi lý lẽ nghe mà rợn

“Chính phủ liêm minh…”khó vạn bề !

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

LOẠN

 

Dưới trên hỗn loạn nói không nghe

Mặc sức cào quơ, trổ ngón nghề

Lãnh đạo bất tài sao nể phục

Giang hồ ngang ngược đáng cười chê

Bất nghiêm, luật pháp nào ai trọng

Tắc trách, quan quyền có lọng che

Xã hội nháo nhào như gánh hát

Dân lành chơn chất khổ muôn bề.

Sông Thu

 

Theo nhiều nguồn báo chí: Mặc cho sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, cái sân golf của nhóm lợi ích quân đội vẫn chiếm dụng 157 ha đất vàng của Sân bay và trơ gan thách thức dư luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét