Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

TỐNG CỰU NGHINH TÂN (Thể Điệp Khúc)


TỐNG CỰU NGHINH TÂN

(Thể Điệp Khúc)

 

Tiễn Khỉ già thôi , tiễn Khỉ già

Hãy lùi xa nhé, hãy lùi xa

Xua trò khỉ gió, xua trò khỉ

Đuổi thói ma bùn, đuổi thói ma

Mừng chị mái dầu, mừng chị mái

Đón anh Gà Trống, đón anh Gà

Mong đầy lộc hỉ, mong đầy lộc

Phúc đáo gia tràn, phúc đáo gia…

CAO BỒI GIÀ

07-01-2017

 

BÀI HỌA:

 

NGUYỆN CẦU

 

Ới xuân già ấy! ới xuân già

Vội vã xa tình vội vã xa

Chưa đẹp mộng lành, chưa đẹp mộng

Sắp thành ma tủi, sắp thành ma

Nào thân phượng nhé, nào thân phượng

Chỉ kiếp gà thôi, chỉ kiếp gà

Đinh Dậu đến kìa, Đinh Dậu đến

Phúc hoàn gia ước phúc hoàn gia!

 Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN HY VỌNG...
(Thể Điệp khúc)

Khỉ đột già ơi!Khỉ đột  già !
Chẳng còn xa lắm, chẳng còn xa
Về quê bác ở, về quê bác
Để chú gà sang,để chú gà
Bao lũ quỷ đè bao lũ quỷ

Mấy thằng ma giết mấy thằng ma

Muôn ngàn phước lộc, muôn ngàn phước

Khắp mọi gia chờ khắp mọi gia !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

ĐỜI VUI LẮM

 ( thể điệp khúc )

 

Mặc tuổi già nua , mặc tuổi già

Niết  bàn  xa tít ,  niết bàn xa

Bầy giun dế giận , bầy giun dế

Lụ quỷ ma hờn , lụ quỷ ma

Chiều chén rượu nồng , chiều chén rượu

Sáng canh gà nóng , sáng canh gà

Đời vui lắm nhé , đời vui lắm, 

Đón lão gia chơi , đón lão gia

Phạm Kim Lợij

 

TIẾP HỌA:

 

CHÚC XUÂN

 

Chớ lo già nữa, chớ lo già!

Nếu có xa đời, nếu có xa

Thì hết nợ mà, thì hết nợ

Sẽ làm ma đấy, sẽ làm ma

Rồi đưa khỉ sớm, rồi đưa khỉ

Sắp tới gà ngay, sắp tới gà 

Lời chúc đẹp lòng, lời chúc đẹp

Đức toàn gia hưởng, đức toàn gia!

Như Thu

 

HỢP HỌA:

 

THÂN SANG DẬU

 

Khỉ đột già kia, Khỉ đột già

Lắm trò ma mãnh, lắm trò ma

Thành công giả dối, thành công giả

Kết quả xa vời, kết quả xa

Xua đuổi hạn đeo, xua đuổi hạn

Đón xem Gà gáy, đón xem Gà

Chờ mong nhỏ bé, chờ mong nhỏ

Thịnh mọi gia đình, thịnh mọi gia!

 070117.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA:

 

KHẤN BẠN 

( Thể điệp khúc )

 

Hỡi bạn già ơi, hỡi bạn già

Vội đi xa thế, vội đi xa

Là Tiên Phật gọi, là Tiên Phật

Hay quỉ ma mời, hay quỉ ma ?

Đây chén rượu nồng, đây chén rượu

Nọ mâm gà béo, nọ mâm gà

Về đây hưởng nhé, về đây hưởng

Với tộc gia mình, với tộc gia.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐÓN NĂM MỚI

 

Các bạn già ơi ,các bạn già

Khỉ rời xa xứ, khỉ rời xa

Theo bầy quỷ dữ,theo bầy quỷ

Tiễn bóng ma trơi, tiễn bóng ma

Rạng sáng nắng lên, rạng sáng nắng

Điểm canh gà gáy , điểm canh gà

Tân niên đón Dậu tân niên đón

Tài lộc gia tăng, tài lộc gia !

THIÊN HẬU

 

CÙNG HỌA:

 

CÓ MỚI NỚI CŨ

 ( Thể điệp khúc )

 

Khỉ chửa già đâu khỉ chửa già

Tạm rời xa nhé tạm rời xa.

Chờ qua giáp tới chờ qua giáp

Nhớ tránh ma vầy nhớ tránh ma.

Vào chức chúa oai vào chức chúa

Giữ vai gà giỏi giữ vai gà.

Cần bươi thuận mắt cần bươi thuận

Xứng đại gia Kê xứng đại gia .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TUỔI GIÀ VỚI XUÂN

 

Đâu ngán già nua, đâu ngán già

Cõi trời xa lắm, cõi trời xa

Còn vui bạn hữu, còn vui bạn

Vẫn thích ma men, vẫn thích ma

Đưa chú khỉ đi, đưa chú khỉ

Đón nàng gà đến, đón nàng gà

Ngày Xuân Tết mới, ngày Xuân Tết

Hạnh phúc gia lai, hạnh phúc gia

Văn Thanh

 

HỢP HỌA:

 

TIỄN KHỈ ĐÓN GÀ

 

Khỉ đà già cả khỉ đà già

Sắp bước xa rồi sắp bước xa

Bầy thói dịch ôn bầy thói dịch

Giở trò ma mãnh giở trò ma

Cung nghinh trống gấp cung nghinh trống

Đón rước gà mau đón rước gà

Sung túc khắp nơi sung túc khắp

Ấm êm gia đạo ấm êm gia.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

TẠM XA

 

Đã biết già rồi, đã biết già

Chớ buồn xa cách, chớ buồn xa

Mang đi bóng tối, mang đi bóng

Trả lại ma-tanh*, trả lại ma…

Hoan hỉ Tết về, hoan hỉ Tết

Mừng vui Gà đến, mừng vui Gà

Cầu cho bớt khổ, cầu cho bớt

Rạng rỡ gia đình, rạng rỡ gia…

HỒNG PHƯỢNG

*MATIN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét