Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

BÓNG XƯA


BÓNG XƯA

 

Đâu chàng trai trẻ bước chân nhanh

Xông xáo hăng say sải cánh bằng

Bơi giữa trường đời câu tiến thủ

Tìm theo nhân thế chữ công danh

Nên khôn mươi bận thăng muôn ải

Cũng dại trăm lần, thoái vạn nan

Vụt thoáng mải lòng xuân quá khứ

Bóng xưa lạc ngẩn … nét huy hoàng !

          CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

TÀN XUÂN MỘNG

 

Giấc mơ niên thiếu chợt qua nhanh

Hết vá trời cao lấp biển bằng

Dăm trận sao dời ra thất thế

Vài cơn vật đổi hóa hư danh

Chông chênh nếp sống khôn qua khổ

Chao đảo cuộc đời khó thoát nan

Xuân khứ xuân lai xuân lại đến

Lúc say lúc tỉnh lúc bàng hoàng.

Thanh Hòa

 

       AI TIN MỘT THUỞ

Thời gian vùn vụt lướt qua nhanh

Ngày ấy làng ta mấy kẻ bằng.

Cày cuốc cấy trồng đà có tiếng

Học hành xử thế cũng lưu danh.

Làm quân dày dạn cùng sinh tử

Thành tướng ngang tàng vượt dị nan.

Giờ thấy liêu xiêu gà mắc cúm

Ai tin một thuở tựa ông hoàng .

Trần Như Tùng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét