Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

38_VẾT XƯA (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


VẾT XƯA

 

Bóng hình vương dấu mãi thời gian

Quá khứ rêu phong ngỡ đã tàn

Chốn cũ đau lòng, chân chẳng đáo

Vật xưa đắng dạ, mắt không màng

Dưng không tàn khói bùng nhen lửa

Vô cớ màn sương bỗng phát quang

Có phải Trời xanh kia ghẹo khéo

Cho đời nếm trọn nỗi đa đoan ?

CAO BỒI GIÀ

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét