Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

42_BÓNG XƯA (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


BÓNG XƯA

 

Đâu chàng trai tr bước chân nhanh

Xông xáo hăng say si cánh bng

Bơi gia trường đi câu tiến th

Tìm theo nhân thế ch công danh

Nên khôn mươi bn thăng muôn i

Cũng di trăm ln, thoái vn nan

Vt thoáng mi lòng xuân quá kh

Bóng xưa lc ngn … nét huy hoàng !

CAO BI GIÀ

03-07-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét