Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

45_CHIÊM BAO (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHIÊM BAO

 

Nh đêm tìm h gic chiêm bao

Xem th lòng ta nó thếo

Nhng mun cùng mê nào quyến rũ

Này tình, đy bn có hư hao ?

Mơ màng c v vui cùng sướng

Thc tế luôn hn kh ln đau

Nhm mt, bng bay du chc lát

Li mong đêm nhé mng sa vào

CAO BI GIÀ

2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét