Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

MỪNG XUÂN GÀ (Thể Đối Xứng)


MỪNG XUÂN GÀ

(Thể Đối Xứng)

 

Từ giã khỉ thôi, khỉ giã từ

Du nhàn Tết mới, Tết nhàn du

Đá gà đừng máu,  đừng gà đá

Tu rượu chớ liều, chớ rượu tu

Trúng đậm mùa vàng, mùa đậm trúng

Thu tăng lộc hỉ, lộc tăng thu

Chúc mừng xuân  Dậu, xuân mừng chúc

Cu cúc gáy giòn, gáy cúc cu

CAO BỒI GIÀ

13-01-2017

 

BÀI HỌA:

 

ĐÓN NĂM GÀ

)Thể Đối Xứng)

 

Cu cu gáy sớm, gáy cu cu

Du lãng khỉ già khỉ lãng du

Tỉnh trí rèn thân, rèn trí tỉnh

Tu tâm luyện tính luyện tâm tu

Cuốc sâu  nghiệp sới, nghiệp sâu cuốc

Thu đậm nghề buôn nghề đậm thu

Rít ríu gà sang gà ríu rít

Từ đâu lộc đến,  lộc đâu từ ?

Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

CHUYỆN CHỊ EM NHÀ CU DU XUÂN

(Thể Đối Xứng)

 

Từ tạ sớm mai, sớm tạ từ

Du xuân quyết định, quyết xuân du

Phố đông người đến, người đông phố

Cu bé chị bồng, chị bé cu

Nộp lộ trăm ngàn, trăm lộ nạp

Thu phà vạn bạc, vạn phà thu

Hết tiền hai đứa...hai tiền hết

Tu nước chẳng còn, chẳng nước tu !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

MỪNG XUÂN ĐINH DẬU

Thể đối xứng

 

Từ tốn viết thơ viết tốn từ

Du cùng bút ghẻ bút cùng du

Luyện rèn câu chữ câu rèn luyện

Tu tỉnh tứ vần tứ tỉnh tu.

Đón Dậu tìm vàng tìm Dậu đón

Thu Đinh kiếm sức kiếm Đinh thu

Đẹp Gà xuân đến xuân Gà đẹp

Cu … tác te nào te tác … cu .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

XUÂN ĐINH DẬU

)Thể Đối Xứng)

 

Từ tạ gã thân,gã tạ từ

Du xuân đón Tết, đón xuân du

Cũ lơi mới tới, mới lơi cũ

Tu quyết sân từ,sân quyết tu

Uống bớt bia thôi, bia bớt uống

Thu thêm bạc nhé,bạcthêm thu

Đón chào Đinh Dậu, Đinh chào đón

Cu cúc cúc cu, cúc cúc cu !

THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét