Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

35_KHÔ HẠN (TT.THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp) 

Đổ lửa nắng trời thiêu cháy da

Chớm đầu sắc hạ đã giao mùa

Đất khô nung bụi, đồng toang hoác

Cây héo khô cành, đọt khắc khua

Lạch cạn phơi lòng, chờ suối nước

Gió nồng đảo cánh kiếm cơn mưa

Cầu Trời giải hạn đi chàng Cóc

Trèo trẹo răng kêu nước tưới ùa !

CAO BỒI GIÀ

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét