Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

CÂU ĐỐI VUI NGÀY TẾT


1_Xuất: TẾT TỚI TÚNG TIỀN TIÊU, TOAN TÍNH TÌM TAY TỬ TẾ  (Nguyễn Khoa Vy)

 

Đối: XUÂN XONG SẠCH XU XÀI, XĂNG XÁI XÉO XỨ XA XÔI (Cao Bồi Già)\

 

2_Xuất: NĂM DẬU BẢO KÊ TIỆM PHỞ GÀ  (Vinh Hồ

 

Đối:  NIÊN MÙI BIỂU DƯƠNG QUÁN LẨU DÊ (CAO BỒI GIÀ)

 

3_Xuất: GÀ MỔ KÊ BỜ DẬU

 

Đối: DƯƠNG NGỬI MÙI LẨU DÊ (CAO BỒI GIÀ)

 

4_Xuất: HẦU CHÁU GỒNG THÂN NHĂN MẶT KHỈ

 

Đối:  HẦU ĐỒNG HÓA THÂN NHẢY ĐIỆU KHỈ (Cao Bồi Già)

 

Đối: KÊ VAI GÁNH DẬU (*), BÁN ĐÀN GÀ. (Đoàn Đình Sáng)
(*) - Dậu là loại thúng có quai sẵn của người thiểu số Việt Nam thường dùng. Khi gánh chỉ việc lồng đòn gánh vào, không cần quang như ở miền xuôi.

2 comments:

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 2. Xin góp cặp câu đối vui:

  HẦU cháu gồng THÂN, nhăn mặt KHỈ.
  KÊ vai gánh DẬU (*), bán đàn GÀ.
  (*) - Dậu là loại thúng có quai sẵn của người thiểu số Việt Nam thường dùng. Khi gánh chỉ việc lồng đòn gánh vào, không cần quang như ở miền xuôi. (Trích ở Từ điển tiếng Việt).
  170117.
  Đoàn Đình Sáng.

  Trả lờiXóa