Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

ĐÓN MỪNG ĐÊM THÁNH


ĐÓN MỪNG ĐÊM THÁNH

 

Chọn nơi hèn kém, chẳng cao sang

Giữa cảnh tuyết sương Chúa giáng trần

Chia sẻ, yêu thương cùng  kẻ thế

Hy sinh cứu chuộc cả nhân gian

Ngôi Hai từ ái ban ân sủng

Nhân loại hân hoan  đón phước lành

Ớ hỡi ai còn say lạc thú

Có hay Con Chúa phải  đền thân

CAO BỒI GIÀ

19-12-2016

 

BÀI HỌA:

 

NGÀY PHÁN XÉT

 

Cho dù nghèo khó hay giàu sang 

Bởi Chúa bày nên ở cõi trần 

Bao kẻ sướng vui đời thế tục 

Mấy ai hạnh phúc chốn dương gian

Hồi chuông cảnh báo nhiều tin dữ 

Lời thánh truyền rao lắm việc lành

Trời đất đã gần ngày phán xét

Tránh xa ngục lửa, bảo toàn thân 

Người Nay

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG SAO

 

Hăm bốn Noel sắp sửa sang,

Còn đây lũ lụt khổ dương trần.

Nhà tan xót dạ nơi Thiên giới,

Người mất nát lòng cõi Thế gian?

Cầu Chúa ban cho bao phước báu,

Để Con đón nhận chút ân lành.

Mong sao đất nước luôn yên ổn,

Xóm dưới làng trên mãi ấm thân!

Bình Định,20.12.2016

VÕ TẤN HÙNG

 

CÙNG HỌA:

 

GIÁNG SINH

 

Khắp nơi mừng đón Giáng Sinh sang

Nhạc thánh vang xa vọng xuống trần

Chuông đổ liên hồi, chờ khoảnh khắc

Người đi chậm bước, đếm thời gian

Cơ hàn , hang đá muôn ơn phúc

Cứu rỗi con chiên vạn sự lành

Cõi tạm còn bao điều rối rắm

Chỉ Người soi rọi mới yên thân

HP

 

TIẾP HỌA:

 

NGUYỆN TRƯỚC THÁNH

 

Tiếng kèn rộn rã vẳng đưa sang

Mừng Thánh giáng sinh cứu kiếp trần.

Ban phát niềm vui toàn cõi thế

Rao truyền lời giảng khắp dân gian.

Con chiên đùm bọc xây đời mới

Xứ đạo hân hoan đón gió lành.

“Tháng chạp” hai lăm ngời khắp chốn

Nguyện cầu vì Chúa sống tu thân .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

LỜI CHÚA

 

Ngày Chúa ra đời cũng sắp sang

Hồng ân soi sáng khắp dương trần

Khuyên răn tín hữu nên thành khẩn

Dạy bảo chúng sinh chớ dối gian

Thể hiện tình thương, gieo lạc phúc

Thực hành bác ái, hưởng an lành

Dang tay cứu giúp người cùng khổ

Dù phải hy sinh cả bản thân

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA:

 

CHÚA RA ĐỜI

 

Nằm trên máng cỏ lúc đông sang

Cứu thế hài nhi giáng cõi trần

Ánh sáng chan hòa xua bóng tối

Sao trời lấp lánh rọi không gian

Đem cho chốn chốn lòng nhân ái

Ban bố nơi nơi sự phúc lành

Ngài chẳng nề hà nơi thấp kém

Chọn nơi hang đá để hoàn thân !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÚA GIÁNG SINH

 

Lều tranh, máng cỏ buổi đông sang

Chúa đã giáng sinh xuống cọi trần

Cứu rỗi người hiền trong thế tục

Thanh trừ kẻ ác giữa dương gian

Muôn dân hạnh phúc đời yên ổn

Khắp chốn hòa bình sống ấm lành

Cần phải soi mình lời Thánh dạy

Hằng ngày sám hối để vinh thân

Phạm Kim Lợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét