Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP - THƠ CAO BỒI GIÀ (CHỈNH SỬA)


Xin thưa cùng Quý vị độc giả,

   Tuyển tập  THƠ CAO BỒI GIÀ đã được tác giả xuất bản vào năm 2011.Nay xin được  chỉnh sửa và tái đăng lần lượt toàn bản tuyển tập gồm 266 bài được chia ra làm 3 phần : Tổng Hợp - Trào Phúng - và Xướng Họa. Mời Quý vị độc giả thưởng thức cùng chia sẻ  nhận xét. Thành thật cảm ơn .Chúc Quý vị có những phút giây thư thái giải trí với những vần thơ mộc mạc của Cao Bồi Già.

 

LỜI MỞ ĐẦU  

          ĐÔI NÉT VỀ THƠ THT NGÔN BÁT CÚ

 

 

   Thưa quý đc gi

   Hu hết trong tp thơ này là th loi Tht Ngôn Bát cú (Thơ Đường), mt th loi thơ c nên chúng tôi xin gii thiu đôi nét v th thơ này đ quý v thú v hơn khi đc tng vn thơ

   Tht Ngôn Bát Cú là th thơ thông dng và được yêu chung nht trong các th loi thơ Đường

   Cơ Bn như sau :

_B CC :

   Mt bài thơ Tht Ngôn Bát Cú gm 8 câu, mi câu 7 ch được chia ra  làm 4  phn:

  1- Mo: là mào đu (vào bài) còn gi là Đ, gm:

- Phá đ (câu 1) nghĩa là m ra, gii thiu ta đ.

- Tha đ (câu 2) nghĩa là chuyn xung.

 

2- Thc hay Trng: gm câu 3 + 4: gii thích, khai trin ta đ.

 

3- Lun: gm câu 5+6: bàn lun ý nghĩa ca bài.

 

4- Kết: gm câu 7+8: tóm tt ý nghĩa, bày t tình cm, thái đ.

 

_NIÊM LUT CA THT NGÔN BÁT CÚ

A)_KHÁI NIM :

   Thanh âm Vit ng chia thành 2 loi vn: TRC và BNG

_VN BNG: là các t mang du huyn và không du

_VN TRC : là các t mang du sc ,hi,ngã, nng

_VN CA CÂU : Trong TNBC mi câu có 7 ch. Ch th hai ca mi câu là khóa vn ca câu ( có th ví như khóa sol,khóa Fa trong âm nhc vy)

Thí D :Bước ti đèo Ngang,bóng xế tà(câu này vn trc căn c vào ch ti )

   Ao thu lnh lo nước trong veo ( Câu này vn bng )

B)_NIÊM :

   Niêm có nghĩa là dán.

…Câu 1 phi niêm vi câu 8, có nghĩa là nếu câu 1 có vn ca câu là bng thì vn ca câu 8 cũng phi là bng; ngược li nếu là trc thì đu phi là trc

…Câu 2 niêm vi câu 3

…Câu 4 niêm vi câu 5

…Câu  6 niêm vi câu 7

Thí D :

Quanh năm buôn bán mom sông

Nuôi đ năm con vi mt chng

Ln li thân cò khi quãng vng( Thương V- Tú Xương)

 

Ta thy câu 2 niêm vi câu 3 đu có vn câu là trc

   Nếu mt bài thơ mà không gi đúng lut này thì gi là Tht Niêm

 

 

 

C)_LUT VN :

   Trong mt bài thơ Tht Ngôn Bát Cú mi t đu phi tuân theo lut vn đã được qui đnh bt buc .

   Có 2 b Lut Vn : BNG và TRC căn c vào vn ca câu đu bài thơ

I…VN BNG

  Câu 1: BBTTTBB

 Câu 2: TTBBTTB

 Câu 3: TTBBBTT

 Câu 4: BBTTTBB

 Câu 5: BBTTBBT

 Câu 6: TTBBTTB

 Câu 7: TTBBBTT

 Câu 8: BBTTTBB

 

Thí D :

            THU ĐIU

     Ao thu lnh lo nước trong veo

     Mt chiếc thuyn câu bé to teo

     Sóng biếc theo làn hơi gn tí

     Lá vàng trước gió s đưa vèo

     Tng mây lơ lng ,tri xanh ngt

     Ngõ trúc quanh co, khách vng teo

     Ta gi buông cn lâu chng được

     Cá đâu đp đng dưới chân bèo.

        NGUYN KHUYN

 

II…VN TRC :

  Câu 1: TTBBTTB

 Câu 2: BBTTTBB

 Câu 3: BBTTBBT

 Câu 4: TTBBTTB

 Câu 5: TTBBBTT

 Câu 6: BBTTTBB

 Câu 7: BBTTBBT

 Câu 8: TTBBTTB

Thí D :

            BN ĐN CHƠI NHÀ

     Đã by lâu nay, bác ti nhà,

     Tr thi đi vng, ch thi xa.

     Ao sâu nước c, khôn chài cá,

     Vườn rng rào thưa, khó đui gà.

     Ci cha ra cây, cà mi n,

     Bu va rng rn, mướp đương hoa.

     Đu trò tiếp khách, tru không có,

     Bác đến chơi đây, ta vi ta !

             NGUYN KHUYN

   Nếu ch nào quy đnh là bng mà li đt là trc, hay quy đnh là trc mà li đt là bng thì gi là tht lut.

 

Tuy nhiên ta có th áp dng nguyên tc :”Nht ,tam,ngũ bt lun “ tc là ch th  nht, th ba , th năm ca mi câu có th t do min là không to li khi ngâm đc.

D)_LUT VN :

   Các ch cui các câu 1,2,4,6,8 phi vn vi nhau

Thí d: Trong bài Thu Điếu là các t: veo,teo,vèo, teo,bèo. Đây là các t chính vn

Đôi khi người ta có th dùng “Thông vn “ cũng được như : vui có th thông vn vi đi, ôi,soi…

Nếu bài thơ không gi được điu này thì gi là Tht Vn

E)_LUT ĐI :

   Đây là điu thú v và khó nht ca TNBC :2 câu Thc là cp câu đi; 2 câu Lun cũng vy

Đi phi đi ý, đi t(Danh t đi danh tng t đi đng t…), đi thanh, đi hình, đi láy, đi đip…

Nếu bài thơ đi không chun thì gi là Tht Đi , đây là bnh nng nht ca TNBC

Thí d mt s câu đi đin hình:

Thi sĩ H Xuân Hương

 - Khi cnh, khi tiu, khi chũm che

 Ging hi, ging h, ging hi ha

 (Sư H Mang)

 - Gió git sườn non kêu lc cc

 Sóng dn mt nước v long bong

 (Km Trng)

 

MT S LUT KHÁC :

_F)_TIT NHP :

   Mt câu thường được ngt nhp như sau :2-2-3

Nếu viết không theo lut này thì bài thơ s hng khi ngâm đc

G)_HC TT,PHONG YÊU :

   Có nghĩa là Gi Hc, Lưng ONG

Li Hc tt khi  ch th 4 trong mt câu cùng du vi ch th 7 câu đó

Li Phong yêu khi ch th 2 cùng du vi ch th 7 câu đó

Tuy nhiên đây được xem như bnh ngoài da, có th châm chước, tr mt s trường hp đc lên không n thì hng bài thơ

H)_KH ĐC :

        Trong bài tht ngôn, ch th 3 các câu chn và ch th 5 các câu l, đáng là bng mà đi ra trc gi là kh đc (nghĩa là khó đc). Trong 1 câu

 

I)_NGH THUT XƯỚNG HA :

Xướng ha thơ đường là thú thanh tao đy cm hng và ngh thut

Bài ha là mt bài thơ TNBC hoàn chnh phi tuân theo tt c niêm lut  có ch đ theo bài xướng ) đng ý, phn bác hoc m rng ý ca bài xướng )

Ngoài ra bài ha còn phi gi nguyên 5 t cước  vn ( ch cui các câu 1,2,4,6,8)

Năm t cước vn có th gi nguyên v trí hoc đi v trí theo th t ngược li( gi là đo vn), cũng có th đi ch tùy thích (gi là hoán vn )

Ngoài ra bài ha còn phi tuân th lut Khc Lc

KHC LC :

Các ch th 6 ca các câu 1,2,4,6,8 ca bài ha không được lp li các ch th 6 ca các câu 1,2,4,6,8 ca bài xướng.

 

   Thí dụ :

            TÔN PHU NHÂN QUI THỤC

            Bài xướng ca Tôn Th Tường:

 

     Cật nga thanh gươm vn chữ tòng

     Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông

     Lìa Ngô bịn rn chòm mây bc

     Về Hán trau tria mnh má hng

     Son phấn thà cam dày gió bi

     Đá vàng chi để thn non sông

     Ai về nhn vi Châu Công Cn

     Thà mất lòng anh được bng chồng

 

            Bài họa ca Phan Văn Tr:

 

     Cài trâm sửa áo vn câu tòng

     Mặt ng tri chiu bit cõi Đông

     Ngút tỏa đồi Ngô ùn sc trng

     Duyên về đất Thc đượm màu hồng

     Hai vai tơ tóc bn tri đất

     Một gánh cương thường nng núi sông

     Anh hỡi Tôn Quyn anh có biết

     Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng

 

   Chúc quý vị có những phút thú vị với tập sách nhỏ này

   Chân thành cảm ơn quý vị

                        CAO BỒI GIÀ

   http://thocaoboigia.blogspot.com

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét