Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

24_THỞ THAN (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


THỞ THAN

 

Su dâng mt cõi mãi mênh mang

Tri nín, người ngơ chng th than

Không biết ri ra, buồn gánh cht  ?

Chng mong sau na, kh đeo quàng !

S phn đen bc, Tri cho thế

Thân mnh lao đao, t cũng đành !

Ai đt ngun cơn cùng s nh

Lòng đau mà ming mãi cười văng ! !

CAO BI GIÀ

2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét