Thứ Hai, 19 tháng 12, 2016

22_HẠ SANG (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


HẠ SANG

 

Mưa đ liên miên, tiết chuyn hè

Sc, âm rn rã khiến lòng se

Ve rên nc n vang li tin

Phượng n tưng bng rc sc khoe

Hoa đ trao tay lòng  nc nghn

Cánh hng ép v mt đong hoe

Mt thi hoa mng … nghe xa lm

Theo phượng, theo ve cht cun v !

CAO BI GIÀ

10-05-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét