Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

25_BẠN DỌN NHÀ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


BẠN DỌN NHÀ

 

Nghe được tin hay bác dọn nhà

Đôi vần hoan chúc gửi thay quà

Đổi căn hộ nhỏ sang nhà lớn

Bỏ xóm bờ kênh đến phố hoa

Trăm thứ phải tha, thời mệt chắc…

Vài câu xin góp, cũng vui là…

Yên nhà, gọn cửa em sang bác

Đối ẩm mừng dăm chén rượu, trà…

CAO BỒI GIÀ

2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét