Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

32_MẸ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


MẸ

 

Công lao dưỡng dục quá mông mênh

Như nước gian truân trải suối, ghềnh

Lo lắng tâm suy cùng trí kiệt

Tảo tần xác mỏi với thân đênh

Chấp vàn thử thách, hùng như thác

Hứng mọi buồn đau, quảng tựa duyềnh(*)

Con lớn khôn rồi, tung cánh sải

Đêm dài, ôi Mẹ lặng cô tênh !

CAO BỒI GIÀ

14-08-2011

(*) Duyềnh: Vũng hứng nước dưới chân thác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét