Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

CỜ LỜ BỜ (CON LẠY BỐ)


CỜ LỜ BỜ (CON LẠY BỐ)

 

Nghe ông phát biểu “Cờ Lờ Mờ

Hiểu được là gì chắc chết đơ

Tại đứa soạn bài ngòi cẩu thả

Vì ngài diễn vở trí lơ mơ

Ngai cao quá sức đâm danh hổ

Áo rộng vượt tầm khiến mặt ô

Ngày trước “ma de” còn …chửa đủ…

Cờ lờ bờ đấy, nín đi …cho!

CAO BỒI GIÀ

04-12-2016

 

BÀI HỌA:

 

VỀ CÁI CỜ LỜ...

 

Ô hô ! rõ bác quá gà mờ

Đến nỗi sượng sùng mặt cứng đơ

Lúc trước ma de còn mắt kém

Bây giờ con lạy quả tay mơ

Công văn đâu phải trò ăn mánh

Diễn thuyết nào như kẻ cướp ô
Đọc trước trăm lần rồi há miệng

Cờ lờ ...thấu hiểu tận tình cho !

Thi Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

CỜ LỜ LÀ CÁI GÌ ?

 

Ôi ngài lãnh đạo thiệt gà mờ

Đọc diễn văn mà lưỡi cứng đơ

Cứ nỡ quan to là học giả

Đâu dè chức lớn lại tay mơ

Buông lời cứ tựa phường hàng chợ

Mở miệng sao dường đít ngựa ô

Hai chữ Cờ Lờ ai hiểu nổi ?

Ông ơi, ông giải thích dùm cho

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét