Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

03_AO TÔM (Thơ Tổng Hợp-TT. THƠ CAO BỒI GIÀ)


AO TÔM

 

Đêm rằm bạn rủ viếng vuông tôm

Đối ẩm quên đời mới thỏa tâm

Lúy túy bờ ao, đằm ánh nguyệt

Say sưa lều cỏ, đón sao hôm

Ngất ngây sóng nước trăng tô bạc

Phấn khích hương đồng gió kết thơm

Ngẫu hứng đôi vần thơ cảm tác

Gõ thuyền chí chát bạn ca ngâm.

CAO BỒI GIÀ

2002

1 comments: