Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

LỠ MỘT LẦN (Thể Điệp Khúc)


LỠ MỘT LẦN

                            

Lỡ một lần thôi lỡ một lần.

Đủ tàn xuân mộng đủ tàn xuân.

Thơ đầy ý hận thơ đầy ý.

Nhạc thiếu vần yêu nhạc thiếu vần.

Cho đố kỵ dâng cho đố kỵ

Khiến si sân trỗi khiến si sân…

Người xa cách mãi người xa cách.

Để kiếp trần đau để kiếp trần…

Huy Vụ 10/12/16

 

XIN HỌA: 

 

CHÁN THÓI TRẦN

 

Đã bao lần lỡ, đã bao lần

Để vuột xuân thì, để vuột xuân

SA lạc bước chân, sa lạc bước

Hát sai vần điệu, hát sai vần

Lòng còn ước muốn, lòng còn ước

Dạ mãi sân si, dạ mãi sân

Ai kẻ thế gian, ai kẻ thế?

Chán dương trần  lắm, chán dương trần…

CAO BỒI GIÀ

15-12-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỚ MÃI

 

Nhớ mãi lần xưa nhớ mãi lần

Bé cùng xuân đến bé cùng xuân.

Đem theo nắng ấm đem theo nắng

Tạo hứng vần yêu tạo hứng vần.

Cười giữa thảm hồng cười giữa thảm

Trải trên sân rộng trải trên sân.

Trao nguồn sống mới trao nguồn sống

Tặng chốn trần gian tặng chốn trần .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

MẤT MÁT...

Thể Điệp khúc

 

Cũng có lần yêu cũng có lần

Dạt dào xuân thắm...dạt dào xuân

Vừa say giấc mộng, vừa say giấc

Đã lạc vần thơ, đã lạc vần...

Ôm ái ố nhiều, ôm ái ố

Gánh tham sân quá, gánh tham sân

Tình tan biến mất, tình tan biến...

Giữa bụi trần gian...giữa bụi trần !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

HẸN RỒI KHÔNG ĐẾN

 

Đã bao lần hẹn đã bao lần
Vuột hết xuân thì vuột hết Xuân
Thời thế đẩy đưa thời thế đẩy
Cơ duyên vần chuyển cơ duyên vần
Thân vương lụy hận thân vương lụy
Mạng đắm sân, hiềm mạng đắm sân
Lòng nặng tiếc thương lòng nặng tiếc
Giấc mơ trần ái giấc mơ trần.

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

GẶP MỘT LẦN

 

Gặp một lần thôi gặp một lần

Buổi chiều xuân ấy buổi chiều xuân

Người đi biển bắc người đi biển

Kẻ đối vần thơ kẻ đối vần

Lòng vẫn luyến lưu lòng vẫn luyến

Dạ đừng sân lụy dạ đừng sân

Đường tơ rối rắm đường tơ rối

Nặng gánh trần gian nặng gánh trần

THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét