Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

04_ĐÊM DÀI (Thơ Tổng Hợp-TT. THƠ CAO BỒI GIÀ)


ĐÊM DÀI

 

Trở mình nghe gió lạnh vờn qua

Tang tảng trời hôm vẳng tiếng gà

Ngõ vắng trông ra tuồng suối lạnh

Cành cao ngước với ngỡ mây sa

Ai buồn cho hỏi đêm dài ngắn

Chân mỏi còn e chốn cách xa

Tự nghĩ cho mình, sao lạ nhỉ

Canh trường chẳng ngủ mãi lo ra.

CAO BỒI GIÀ

2005

1 comments: