Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

26_THƯƠNG BẠN MẤT NHÀ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


THƯƠNG BẠN MẤT NHÀ

 

Ra tết nghe tin bạn cất nhà

Rằng xong thì sẽ “hú” Tân Gia

Ngờ đâu nhà cửa tan vôi vữa

Thôi thế lầu đài hóa bãi ma

Ngờ nghệch tin trò tờ giấy lộn

Thật thà mắc mẹo lũ ranh ma

Cả đời ky cóp từng xu lẻ

Gặp hạn như vầy,… thật xót xa !!!

CAO BỒI GIÀ

2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét