Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

ÔI THÔI RỒI NỒI XÔI


ÔI THÔI RỒI NỒI XÔI

 

Giận quá người Nam dại quá ôi

Làm quan với Mọi chẳng nên thôi

Giữ gìn cương thổ cùng chung đó

Đoái thấy giang sơn đổ nát rồi

Cũng giống gà cồ bươi lộn bếp

Như loài chó dữ khới hư nồi

Tội đồ chẳng biết chi điều nhục

Ngọng miệng bởi vì ngậm nắm xôi

Lê Trung Đình

(Sinh 1857-kháng chiến chống Pháp trong phong trào Cần Vương, bị giặc xử tử 1885)

 

XIN HẦU HỌA TIỀN NHÂN:

 

QUÁ BUỒN THẢM…

 

Ngẫm trông thế sự thảm cùng ôi

“Đầy tớ” chuyên quyền, giỏi đớp thôi

Thây cảnh giang sơn nguy biến đó

Mặc cơ nòi giống diệt vong rồi

Tâm hồn  hôi thúi hơn bùn cống

Danh tiếng nhọ đen quá đít nồi

Thấy giặc muôn đời, ôm nịnh hót

Liệu khi nước mất, có còn …xôi!

CAO BỒI GIÀ

13-04-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẨM HIU

 

Đâu muốn nằn nì hoặc ỉ ôi

Cuộc chơi đành bỏ, thế thì thôi

Một đàng, một ngõ, ơ hờ quá

Đôi ngã, đôi nơi, cách biệt rồi

Nếu đã cạn tàu quăng chén dĩa

Xin đừng ráo máng ném soong nồi

Đời tôi chịu đấm bao nhiêu trận

Mà có lần nào được chút xôi ?

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

ÔI ! THÔI RỒI ! NỒI XÔI !

Lấy đề làm vận

 

Từ bếp vang ra một tiếng ÔI

Kèm theo lời thán : thế là Thôi.

Còn mong chi nữa, đà toi hết

Cố vét lại ư, cũng hỏng Rồi.

Chỗ sạch được chừng non một bát

Phần dơ hại đến quá lưng Nồi.

Dậm chân đấm ngực vì sơ ý

Bữa tiệc vui này thiếu món Xôi !

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

CHÁN NGÁN

( Mượn vần Ôi Thôi Rồi Nồi Xôi )

 

Bụng đói vô nhà thấy hỡi ôi

Trống huơ trống hoác...thế là thôi !

Vợ mê phim bộ, đi xem ké

Con khoái thời trang, tếch mất rồi !

Bếp núc lạnh tanh trơ chén bát

Cơm canh trụi lủi sạch soong nồi

Cồn cào rã ruột sao kham nổi

Chỉ ước trời cho được gói xôi !

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

THẢM THƯƠNG ÔI !

(Mượn vần ôi thôi rồi nồi xôi)

 

Dân lành khốn khó thảm thương ôi !

Khản tiếng hơi khàn cũng vậy thôi !

Ngoài biển thuyền neo tội nghiệp quá !

Trước sân cây đổ nát tan rồi !

Con thơ khóc lóc luôn đòi sữa 

Anh cả lăng xăng mãi lục nồi

Chiếc nhẫn sau cùng đành phải bán

Vỗ về mẹ hứa sẽ mua xôi

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

BUÔNG TRÔI

 

Thịnh suy lắm chuyện ngó than ôi

Phó mặc cho dòng vận mệnh thôi

Hữu trách thất phu lòng trí cũng

Bàng quan tư kỷ áo cơm rồi

Ngoài khơi bọn tặc hăm he đảo

Trong nước thằng tham cạy cục nồi

Ghế cả ngôi cao đời cúng tế

Om sòm miệng lưỡi mấy hòn xôi !

Lý Đức Quỳnh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét